فرماندار شهرضا:

عدم انتخاب شهردار شهرضا، ضرر جدی به شهر وارد کرده است

فرماندار شهرضا کفت: شورای شهر باید هرچه سریعتر نسبت به انتخاب شهردار شهرضا اقدام کند، شهرضا به دلیل عدم انتخاب شهردار ضرر شدید می‌خورد.

آخرین اخبار