هوشیاری مقامات ارشد استانی در مواجهه با یک بیانیه جعلی

کینه جویی جریانات افراطی اصلاح طلب از حزب الله / ارادت خاص گلستانیها به حضرت امام و بیت مکرم ایشان

انتشار بیانیه ای منتسب به انصار حزب الله گلستان از سوی برخی جریانات اصلاح طلب به شدت انعکاس یافته تا ضمن کینه جویی به تخریب وجهه حزب الله در کشور بپردازند .

آخرین اخبار