عکس / اعلام یک ممنوعیت جالب توسط یک شهرداری

ممنوعیت درج تصاویر اشخاص در پلاکاردهای شهری توسط شهرداری نوشهر احتمالا به قصد جلوگیری از تبلیغات غیررسمی و زودرس انتخابات مجلس دهم.

آخرین اخبار