شهردار منظریه خبر داد:

لکه گیری و آسفالت ۱۰۰۰ متر مربع از خیابان های شهر منظریه

شهردار منظریه گفت: ۱۰۰۰ متر مربع لکه گیری و آسفالت در خیابان های شهر منظریه شهرضا اجرا شد.

آخرین اخبار