در جلسه شورای شهر مشهد عنوان شد:

دلایل جلیلی برای نپذیرفتن شهرداری مشهد

عضو شورای شهر مشهد از جواب قطعی دکتر جلیلی مبنی بر عدم تمایل به شهرداری مشهد خبر داد.

شهرضا از شهرهای پیشگام کشور در زمینه مدیریت بهینه پسماند است

رئیس شورای اسلامی شهرضا گفت: براساس سیاست‌های تدوین شده از سه سال گذشته فعالیت‌های قابل توجهی در راستای مدیریت بهینه پسماندهای مختلف در شهرضا انجام گرفته است. به زارش نسل بیدار به نقل از فارس، عبدالرسول کاظم‌پوراظهار کرد: بهبود فضای محیط زیست به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای دست‌یابی به زندگی سالم مطرح است و […]

آخرین اخبار