نماینده مردم شهرضا در مجلس:

ابلاغ منطقه ویژه اقتصادی به شهرضا در دستورکار دولت باشد

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی گفت: دستورالعمل منطقه ویژه اقتصادی از استان به تهران ابلاغ شده است و امیدوار هستیم بعد از این سفر، منطقه ویژه اقتصادی به شهرضا ابلاغ شود.

آخرین اخبار