با حکمی از سوی استاندار اصفهان

سید علی مرتضوی شهردار شهر منظریه شد

رئیس شهرداری شهر منظریه پس از بحث و بررسی های فراوان انتخاب شد.

آخرین اخبار