اُرگ در جماران

روه سرود امور تربیتی آباده تنهاترین گروهی بود که برای اجرای سرودی به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم اُرگ را داخل حسینیه جماران برد و با اُرگ سرود را اجرا کرد.

آخرین اخبار