باهدف مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام انجام شد،

انجام بیش از ۱۳ میلیون نوبت سر واکسیناسیون دامهای استان

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: در سال گذشته در استان اصفهان بیش از ۱۳ میلیون نوبت سر واکسیناسیون دامها در استان انجام شده که در زمره مهمترین خدمات دامپزشکی در راستای مبارزه با بیماریهای مختلف به ویژه بیماریهای مشترک انسان و دام محسوب می‌شود.

آخرین اخبار