حماسه ماندگار مردم شهرضا در استقبال از شهدای غواص/ تصاویر ۳

همه آمده بودند، زن و مرد پیر و جوان. مردم شهید پرور شهرضا از دو ساعت قبل از شروع مراسم در مسیرهای راهپیمایی حضور داشتند و بی صبرانه برای استشمام عطر شهدا لحظه شماری کردند و چه زیباست لحظه وصل..

حماسه ماندگار مردم شهرضا در استقبال از شهدای غواص/ تصاویر ۲

همه آمده بودند، زن و مرد پیر و جوان. مردم شهید پرور شهرضا از دو ساعت قبل از شروع مراسم در مسیرهای راهپیمایی حضور داشتند و بی صبرانه برای استشمام عطر شهدا لحظه شماری کردند و چه زیباست لحظه وصل..

شهرضا غرق در عشق و معنویت شد؛

حماسه ماندگار مردم شهرضا در استقبال از شهدای غواص/ تصاویر ۱

همه آمده بودند، زن و مرد پیر و جوان. مردم شهید پرور شهرضا از دو ساعت قبل از شروع مراسم در مسیرهای راهپیمایی حضور داشتند و بی صبرانه برای استشمام عطر شهدا لحظه شماری کردند و چه زیباست لحظه وصل..

وداع با شهدایی که غرق شدند تا غرق نشویم

پیکر پاک شهدای دریادلی که از ثری به ثریا شتافتند صبح امروز وارد شهرضا شد.

فرماندار شهرضا:

مردم شهرضا به میزبانی از شهدای غواص ‌افتخار می‌کنند

فرماندار شهرضا با بیان اینکه مردم شهرضا به میزبانی از شهدای غواص ‌افتخار می‌کنند، گفت: مراسم استقبال از شهدا یک مراسم عرفانی است و باید اجازه دهیم مردم با شهدا خلوتی داشته باشند.

مسئول سیاسی، امنیتی فرمانداری شهرضا:

ستاد استقبال از شهدای غواص در شهرضا تشکیل شد

مسئول دفتر امور سیاسی، امنیتی فرمانداری شهرضا گفت: ستاد استقبال از کاروان شهدای غواص در شهرضا تشکیل شد.

آخرین اخبار