احراز هویت شهید احمد افشار بعد از ۳۰ سال توسط مادرش

خانواده شهید تازه شناسایی شده ” احمد افشار” از شهدای عملیات خیبر صبح امروز بعد از گذشت سی سال صبح امروز در معراج شهدای تهران با پیکر شهیدشان دیدار کردند.

آخرین اخبار