مسئول مدیریت پسماند شهرداری شهرضا خبر داد؛

اجرای طرح زنده گیری سگ های ولگرد در شهرضا از اردیهشت ماه امسال

مسئول مدیریت پسماند شهرداری شهرضا گفت: طرح زنده گیری سگ‌های ولگرد در شهرضا توسط شهرداری از اردیبهشت ماه امسال اجرا می‌شود.

آخرین اخبار