رئیس اداره ارشاد اسلامی شهرضا:

مراسم اختتامیه سومین سوگواره تعزیه شهرستان شهرضا برگزار شد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرضا گفت: مراسم اختتامیه سومین سوگواره تعزیه شهرستان شهرضا برگزار شد

آخرین اخبار