با حضور مردم و مسئولین؛

مجتمع تجاری،خدماتی مهر در شهرضا افتتاح شد/ تصویر

مجتمع تجاری، خدماتی مهر و دفتر مشارکت های مردمی و خیرین خانه مهر شهرضا با حضور مردم و مسئولین شهر افتتاح شد .

آخرین اخبار