تعقیب ناوهای ۱۰۰هزار تُنی با شناورهای ۸۰ناتی و موشک‌انداز سپاه پاسداران

نیروی دریایی سپاه در سال جاری شناورهایی را تحویل خواهد گرفت که ۸۰نات سرعت دارند. داشتن چنین سرعتی برای تعقیب با ناوهای هواپیمابر، بسیار ایده‌آل است.

تست شناور با سرعت ۱۱۰ نات در سپاه

فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه شناور تندرو با سرعت ۱۱۰ نات را تست کردیم، ‌گفت: آمریکا همیشه در خلیج‌فارس منفع است و تمکین می‌کند.

آخرین اخبار