فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهیدصیاد شیرازی خبرداد؛

شناسایی ۲۰ خانواده شهید در گروه ۲۲ توپخانه شهرضا

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید صیاد شیرازی گفت: تاکنون ۲۰ شهید والامقام منتسب به خانواده های گروه ۲۲ تپخانه شناسایی شده اند.

آخرین اخبار