این جزیره را هر گردشگر داخلی و خارجی باید تا قبل از مرگ ببیند

جزیره هرمز در جنوب ایران هنوز جاذبه های بکری دارد که بیشتر آن را با خاک ها و کوههای رنگی اش می شناسند.

آخرین اخبار