سونامی تغییر موضع سینمایی‌ها!

عده‌ای از اطرافیان مدیران سازمان سینمایی که تا قبل از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مقطع تصدی جواد شمقدری بر مدیریت سینمایی را بهترین دوران سینمای کشور معرفی کرده و منتقدان دلسوز وضع سینما را افراطی معرفی می‌کردند، از روز ۲۳ خرداد و قطعی شدن تغییر مدیران سینمایی در دولت آینده، به این نتیجه […]

آخرین اخبار