ساخت اولین مسجد برای شیعیان در قطب شمال

اولین مسجد شیعیان با ظرفیت ۱۵۰۰ نمازگزار در اسکاندیناوی در شمال سوئد ساخته شد.

آخرین اخبار