بانک ملی مرکزی و شلوغی بیش از حد مراجعین

بانک ملی مرکزی و شلوغی بیش از حد مراجعین و ارباب رجوع و معطل ماندن مردم در صفوف نوبت دریافت و واریز پول.

بازیگر نقش فهیمه:

چند ماه روی لهجه‌ام کار کردم

بازیگر نقش فهیمه در «پایتخت» بیان کرد به دلیل دوستی هایی که بین اعضای تیم شکل گرفته بود، نمی توانستند بپذیرند که به طور نمایشی هم مقابل یکدیگر قرار بگیرند.

نمازی که در کوچه و خیابان خوانده می‌شود

مردمی که در میان شلوغی و ازدحام شهر در حال خواندن نماز هستند همیشه برای عابرین جذاب هستند و شبکه های اجتماعی مملو از چنین تصاویری است.

آخرین اخبار