۶۰ضربه شلاق برای کودک ۶ ساله به جرم صدا کردن نام داعش

منابع عراقی از جنایت جدیدتروریست‌های وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام درشلاق زدن یک کودک۶ساله تنها به جرم صداکردن آنهابه نام داعش خبردادند.

آخرین اخبار