تصاویر/ آلبوم خاطرات آیت‌الله مهدوی‌کنی

آخرین اخبار از وضعیت جسمی آیت الله مهدوی کنی نیز حاکی از آن است که وضعیت قلب و تنفس ایشان در حال بهبودی است.

آخرین وضعیت آیت الله مهدوی کنی

رئیس تیم پزشکی: با توجه به میزان آسیب های مغزی ایشان احتمال بازگشت آیت الله مهدوی به حالت عادی بسیار کم است.

آخرین اخبار