در نامه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل مطرح شد:

درخواست دانشجویان برای حمایت صداوسیما از حقوق تضییع‌شده بورسیه‌‌های قانونی

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با صدور نامه‌ای خطاب به رئیس رسانه ملی خواستار فراهم شدن بستری برای شفاف شدن واقعیت‌های بورسیه‌های دانشجویان شدند

آخرین اخبار