رئیس شورای عالی جامعه حسابداران :

وزیر پیشنهادی اقتصاد معتقد به اصل ۴۴، شفاف‌سازی و خصوصی‌سازی است

رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی گفت: وزیر پیشنهادی اقتصاد معتقد به اصل ۴۴، شفاف‌سازی و خصوصی‌سازی است.

آخرین اخبار