۴۰۰ هزارنفر شبانه روز کار می‌کنند

مشکلات اقتصادی، پایین بودن دستمزد و خطر از دست رفتن شغل، سه عامل اصلی بروز پدیده چند شغله‌ها در بازار کار ایران است که تعداد آنها در حدود ۴۰۰ هزار نفر است.

آخرین اخبار