شغال سیدنی

با تمام این احوال، این فرد که به گفته «تونی ابوت» نخست‌وزیر استرالیا به خوبی برای مقامات این کشور شناخته‌شده بود، آزادانه در استرالیا به فعالیت‌های خود ادامه می‌داد و نهایتا روز دوشنبه سناریویی را رقم زد تا دستمایه‌ تازه‌ای برای جریان‌سازی علیه ایران در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.

آخرین اخبار