استقبال فیس بوکی از ظریف به خاطر شعر یک ضد انقلاب!!

صفحه رسمی دکتر ظریف که این روزها با استقبال شایان توجهی روبرو شده، حاشیه های خاص خود را نیز به همراه داشته است!

آخرین اخبار