خسرو احتشامی:

انقلاب در شعر انقلاب کرد

شاعر پیشکسوت اصفهانی با اشاره به جریان‌های شعری در کشور از ظرفیت‌های شاعران جوان سخن گفت و تأکید کرد: انقلاب اسلامی در شعر انقلاب ایجاد کرد.

آخرین اخبار