سید محمدصادق آتشی:

در محضر مقام معظم رهبری شعر خواندن، افتخار بزرگی است

این شاعر یزدی تشویق های مقام معظم رهبری را بزرگ ترین دلگرمی خویش معرفی کرد و گفت:مایه افتخار بنده است که در محضر رهبر انقلاب شعر خواندم.

آخرین اخبار