ارتشی ها و سپاهی ها حقوقی می شوند...

شعر طنز/ در دوران روحانی مچکریم

محمد ایرانی شاعر جوان کشورمان در شعری به مسائل سیاسی اخیر پرداخته است که در ادامه آن را مطالعه می کنید:

قند پهلوی سیاسی!

به گزارش شهرضانیوز وبلاگ عقل کل به رئیس جمهور نوشت: با اجازه از حضرت حافظ در اشعارش دست می برم و چند کلامی با بعضی مسئولین حرف می زنم. ناگهان پرده بر انداخته ای یعنی چه؟         هسته ای را به عدو باخته ای یعنی چه؟ خنده بر لب، پشت خط، گوشی به دست        اینچنین با اوباما […]

آخرین اخبار