به بهانه دیدار با یونس های از سفربرگشته؛

شعر / شهر حالی نگفتنی دارد

سیدمحمدصادق آتشی از شاعران جوان و انقلابی کشورمان به صد و هفتاد پنج غواص شهید عملیات کربلای چهار شعری زیبا تقدیم کرده است.

آخرین اخبار