شعر/ انا الیه الراجعون یعنی..

پس از گذشت سه دهه از پایان عمر امام انقلاب، جوانانی که امام را ندیده اند،او و هدفش را در قالب های شعری می ریزند و پیروی از خطش را به رخ جهانیان می کشانند.

آخرین اخبار