شاعران مورد علاقه رهبر معظم انقلاب کدام‌اند

در درجه اوّل،ملک‌الشّعرای بهار بود که قصیده‌هایش مرا خیلی به خودش جلب می‌کرد. مرحوم امیری فیروزکوهی هم در نوع خودش قصیده بسیار فخیم و برجسته‌ای داشت.

سروده‌ منتشر نشده شهریار در پاسخ به غزل معروف دل بردی از من به یغما

تعدادی از اشعار استاد شهریار تاکنون به زیور طبع آراسته نشده که یکی از آنها غزلی است در پاسخ به سروده معروف صفای اصفهانی است.

آخرین اخبار