وکیل مدافع بابک زنجانی خبر داد:

پایان مطالعه پرونده بابک زنجانی تا دو ماه دیگر

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: تازه اوایل کار هستیم و فکر می‌کنم برای مطالعه کامل پرونده دو ماه دیگر زمان نیاز داشته باشیم.

متن و حاشیه دادگاه جیسون رضائیان/ نامه متهم به اوباما قرائت شد

در اولین جلسه دادگاه جیسون رضائیان که با تفهیم ارتباط جاسوسی برای دول متخاصم، برگزار شد نامه متهم به اوباما قرائت شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی