وکیل مدافع بابک زنجانی خبر داد:

پایان مطالعه پرونده بابک زنجانی تا دو ماه دیگر

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: تازه اوایل کار هستیم و فکر می‌کنم برای مطالعه کامل پرونده دو ماه دیگر زمان نیاز داشته باشیم.

متن و حاشیه دادگاه جیسون رضائیان/ نامه متهم به اوباما قرائت شد

در اولین جلسه دادگاه جیسون رضائیان که با تفهیم ارتباط جاسوسی برای دول متخاصم، برگزار شد نامه متهم به اوباما قرائت شد.

آخرین اخبار