مدیرعامل راه‌آهن به تعزیرات احضار شد

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با برخی تخلفات روی‌داده به تعزیرات حکومتی احضار شد.

آخرین اخبار