درگیری در برنامه هفت بدلیل بد رفتاری ‘شعبان بی مخ’ها در خانه سینما

به گزارش نسل بیدار  به نقل از ریداد، برنامه “هفت” دیشب ۲۸ تیرماه ۹۲ میزبان مناظره همایون اسعدیان و محمدحسین فرحبخش با موضوع مسائل اخیر “خانه سینما” بود. فرح بخش گفت که سالگرد عملیات مرصاد نزدیک است، رفتار برخی از آقایان شبیه رفتار منافقان است. ما نمی دانستیم که آقای برزیده کشتی کج هم کار […]

آخرین اخبار