این افراد چرا در روز قدس آفتابی نشدند

فتنه‌گران مدعی ناراحتی از اسرائیل، امسال هم در راهپیمایی روز قدس حاضر نشدند.

آخرین اخبار