فقط رئیس‌ جمهور محترممان بخواند

آنچه د‌ر زیر می‌خوانید‌، بخشی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم، قبل از ۲۴ خرد‌اد‌ ۹۲ است.

آخرین اخبار