رئیس حوزه علیمه مدینه العلم شهرضا:

تحقق شعار سال در گرو همت مردم و مسئولان است

رئیس حوزه علیمه مدینه العلم شهرضا گفت: برای تحقق شعار سال که توسط رهبری با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی نامگذاری شده همه مردم و مسئولان باید همت کنند.

نماینده مردم شهرضا در مجلس مطرح کرد

تحقق شعار امسال با همت جهادی امکان‌پذیر است

نماینده مردم شهرضا در مجلس گفت: تحقق شعار سال با همت جهادی امکان‌پذیر است.

آخرین اخبار