شعار رضا رشید پور در مراسم استقبال از رئیس جمهور

دکتر کلید را روکن؛ دنیا را زیر و رو کن/مجری بومی زاهدان: قرار بود من مجری باشم اما میکروفن را گرفتند و به رشیدپور دادند

انور بیجارزهی مجری بومی استان از بی برنامه ای مراسم سفر ریاست جمهوری گلایه کردو گفت : قرار بود من مجری باشم اما در وسط برنامه تریبون را از من گرفتند و به رضا رشید پور دادند.

آخرین اخبار