فرماندار شهرضا مطرح کرد:

خبرنگاران باید با قلم خود منعکس کننده مشکلات مردم باشند/ضرورت میز خدمت برای تکریم ارباب رجوع در ادارات شهرضا

فرماندار شهرضا گفت: در محیط‌های ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان میزی به عنوان میز خدمت به همراه یک نیرو در نظر گرفته شده تا علاوه بر عمل به شعار تکریم ارباب رجوع درخواست‌ها، نیازها و مکاتبات مراجعه‌کنندگان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

آخرین اخبار