امام جمعه شهرضا مطرح کرد

کسی نمی‌تواند بگوید در مملکت آزادی نیست، شعار انقلاب ما آزادی است/استقامت و فداکاری رمز پیروزی انقلاب

امام جمعه شهرضا گفت: در مملکت که چند صدایی و احزاب گوناگون هستند و افراد می‌توانند حرف بزنند کسی نمی‌تواند بگوید آزادی نیست، شعار انقلاب ما آزادی است.

امام جمعه شهرضا:

اعضای شورای شهر باید به مردم گزارش عملکرد بدهند

امام جمعه شهرضا گفت: امروز حضور اعضای شورای شهر در نماز جمعه خالی است، باید اعضای شورای شهر در نماز جمعه حضور پیدا کنند و به مردم گزارش عملکرد بدهند.

آخرین اخبار