ناکارآمدی کلید دولت در گشایش قفل نرخ ارز؛

۷۸۶ روز گذشت؛ وعده روحانی درباره قیمت دلار چه شد؟

روحانی در ابتدا به صراحت از سیاست دولت برای یکسان سازی نرخ ارز و بازگرداندن آرامش به بازار خبر می داد ولی هم اکنون درباره آن سکوت کرده است.

آخرین اخبار