برای ما آب نداشت، برای برخی شاید نان / دولت برای پرده برداری از تحقق کدام وعده به تبریز می رود

در آستانه سفر هیات دولت به آذربایجان شرقی به بررسی وضعیت اجرایی سه وعده مهم تبلیغاتی دولت یازدهم می پردازیم؛ کدام یک از این وعده ها، پرده برداری خواهد شد.

آخرین اخبار