وزارت اطلاعات ‌از سردرگمی ‌سیا در مواجهه با بیداری اسلامی خبر داشت‌

وزیر سابق اطلاعات گفت: ما در دوران بیداری اسلامی از درگیری و سردرگمی شدید شورای مرکزی سازمان سیا در مواجهه با بیداری اسلامی منطقه خبر داشته‌ایم.

آخرین اخبار