رئیس هیئت ورزش های رزمی شهرضا مطرح کرد؛

کسب سه مدال طلا در مسابقات آسیایی سبک او-اسپرت توسط رزمی کاران شهرضائی

رئیس هیئت ورزش های رزمی شهرضا گفت: رزمی کاران شهرضا، در ششمین دوره مسابقات قهرمانی آسیایی سبک او-اسپرت سه مدال طلا کسب کردند.

آخرین اخبار