بالگرد ملی هما مراحل تست پایانی خود را می‌گذراند

مدیرعامل شرکت پنها گفت: بالگرد ملی هما پرواز خود را انجام داده و در مراحل تست نهایی است. ش

آخرین اخبار