ایران میدان گازی فرزاد‌ بی را در فهرست واگذاری قرار داد

ایران در واکنش به تاخیر ۱۴ ساله شرکت های هندی در توسعه میدان گازی فرزاد بی این میدان را در فهرست میادین آماده واگذاری قرار داد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی