مدیر عامل شرکت گاز اصفهان:

توسعه صنایع گازسوز سهم مهمی در کاهش آلایندگی اصفهان دارد

مدیر عامل شرکت گاز اصفهان گفت: توسعه صنایع گازسوز سهم موثری در کاهش آلایندگی استان اصفهان خواهد داشت.

آخرین اخبار

تقویم شمسی