مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران:

تحریم مجدد شرکت‌های کشتیرانی توسط اتحادیه اروپا جای بحث دارد؛

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: در شرایطی که توافق هسته‌ای در حال انجام است اقدام اروپایی‌ها برای تحریم دوباره کشتیرانی جای بحث دارد

ادامه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ۱۷ شرکت ایرانی

اتحادیه اروپا با استناد به «دلایل جدید» رأِی به ادامه تحریم‌ها علیه ۱۶ شرکت کشتیرانی و یک شرکت دیگر که قرار بود از فهرست تحریم‌ها خارج شوند، داد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی